enderalse/interface/translate_polish.txt
2022-09-08 15:59:54 +02:00

1040 lines
84 KiB
Plaintext

$ TO PLACE ABY WŁOŻYĆ
$ TO STEAL ABY UKRAŚĆ
$0 results found. Niczego nie znaleziono.
$10 Mins 10 min.
$15 Mins 15 min.
$30 Mins 30 min.
$360 Controller Kontroler
$45 Mins 45 min.
$5 Mins 5 min.
$60 Mins 60 min.
$[NEW SAVE] [NOWY ZAPIS]
$Accept Potwierdź
$Activate Aktywacja
$Actor Fade Zanikanie postaci
$Add Dodaj
$Animals Killed Zabite zwierzęta
$Apparel Strój
$ARMOR PANCERZ
$Armor Improved Ulepszone pancerze
$Armor Made Stworzone pancerze
$Armor Rating Klasa pancerza
$Arrows Strzały
$Assaults Napaści
$Audio Dźwięk
$Author: Twórca:
$Auto-Move Automatyczny ruch
$Automatons Killed Zabite konstrukty Gwiezdnych
$Autosave Timer Okres autozapisu
$Back Do tyłu
$Backstabs Ciosy w plecy
$Barters Transakcje
$BEAM_DevAccountCreate Stworzono tymczasowe konto! Sprawdź pocztę e-mail i użyj przesłanego linka weryfikacyjnego, aby zakończyć proces tworzenia konta.
$Books Read Przeczytane księgi
$Brawls Won Wygrane bójki
$Bribes Łapówki
$Brightness Jasność
$Bunnies Slaughtered Zaszlachtowane króliki
$Buy Kup
$BUY KUP
$BUY NOW KUP TERAZ
$Cancel Anuluj
$CANCEL ANULUJ
$CantInstallMod_Dependency Tego moda nie można zainstalować, ponieważ wymaga on plików, których nie posiadasz.
$Carry Weight Udźwig
$Change Filter Zmień filtr
$ChangedCreations_ConfirmReset Pobrano nowe dzieła. Konieczne jest przeładownie plików gry, aby kontynuować. Czy przeładować?
$ChangeUser Zmień profil
$Characters Postacie
$CharacterSelection Wybór postaci
$Charge Naładuj
$Charges Ładunki
$CHARGES Ładunki
$Chests Looted Splądrowane kufry
$Civil War Quests Completed Ukończone zadania poboczne w Arce
$College of Winterhold Quests Completed Ukończone zlecenia z Arki
$COMBAT Walka
$Conjuration Przywoływanie
$CONTINUE KONTYNUUJ
$Controls Sterowanie
$CONTROLS STEROWANIE
$CoppaRequiredError Musisz zgodzić się z warunkami świadczenia usług, aby stworzyć konto.
$CoppaText Zgadzam się z warunkami świadczenia usług, polityką prywatności i zasadami postępowania oraz mam ukończone 13 lat.
$Cost Koszt
$COST Koszt
$CRAFTING Rzemiosło
$Crafting_$DLC2ArmorBonemold KOŚCIANY
$Crafting_$DLC2ArmorChitin CHITYNOWY
$Crafting_$DLC2ArmorNordic NORSKI
$Crafting_$DLC2ArmorStalhrim STALHRIM
$CreateAcct_BNET_BEAM_EMAIL_ADDRESS_ALREADY_TAKEN Ten adres e-mail jest już zajęty. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.
$CreateAcct_BNET_BEAM_INVALID_EMAIL_ADDRESS Wprowadzony adres e-mail jest nieprawidłowy.
$CreateAcct_BNET_BEAM_INVALID_USERNAME Wprowadzona nazwa użytkownika jest nieprawidłowa.
$CreateAcct_BNET_BEAM_OBJECT_ALREADY_EXISTS Konto zostało już połączone. Proszę wyjść i wejść ponownie, aby z powrotem się zalogować.
$CreateAcct_BNET_BEAM_TOO_MANY_REQUESTS Zbyt wiele zapytań.
$CreateAcct_BNET_BEAM_USERNAME_ALREADY_TAKEN Ta nazwa użytkownika została już wcześniej użyta do stworzenia konta.
$CreateAcct_BNET_CANNOT_CONNECT Nie udało się połączyć z serwerami Bethesda.net
$CreateAcct_BNET_DNS_ERROR Błąd DNS.
$CreateAcct_BNET_NOT_FOUND Nie udało się połączyć z serwerami Bethesda.net
$CreateAcct_BNET_PS4_HTTP_INVALID_VALUE Nie udało się stworzyć konta.
$CreateAcct_BNET_TIMEOUT Upłynął czas połączenia.
$CreateAcct_BNET_UGC_INVALID_TOKEN Sesja zakończona.
$CreateAcct_BNET_UNKNOWN_ERROR Nie można zakończyć tej akcji.
$CreateAcct_BNET_USL_INTERNAL_OR_COMMUNICATION_ERROR Błąd serwera. Spróbuj ponownie później.
$CreateAcct_BNET_XB1_DOWNLOAD_FAILURE Nie udało się pobrać danych z serwera.
$CreateAcct_BNET_XB1_USER_ERROR Nie udało się połączyć z serwerami Bethesda.net
$CreateAcct_Needs1stPartyUpdate Aby kontynuować, wymagane jest przeprowadzenie aktualizacji.
$CreateAcct_PS4AuthFailed Autentyfikacja PS4 nieudana.
$CREATE ACCOUNT Stwórz konto
$Creating quick account... Tworzenie szybkiego konta...
$Creation Club Klub twórczości
$CREATION CLUB KLUB TWÓRCZOŚCI
$CREATION CLUB NEWS AKTUALIZACJE SKYRIM
$creation credits Kredyty klubowe
$Creation Credits Purchased Zakupione kredyty klubowe
$Creation Purchase Failed Zakup nieudany
$Creatures Przeciwnicy
$Creatures Killed Zabite stworzenia
$CREDITS TWÓRCY GRY
$BUG_REPORT ZGŁOŚ BŁĄD
$Credits Twórcy gry
$CRIME Przestępstwa
$Critical Strikes Ciosy krytyczne
$Crosshair Celownik
$Current Location Bieżący obszar
$Daedra Killed Zabite legendarne postaci
$Daedric Quests Completed Ukończone zadania poboczne w Rzecznym Grodzie
$DAMAGE OBRAŻENIA
$Damage Obrażenia
$Dawnguard Quests Completed Ukończone zadania z Dawnguard
$DAWNGUARD_ESMName DAWNGUARD
$Days as a Vampire Dni jako wampir
$Days as a Werewolf Dni jako wilkołak
$Days Jailed Dni w więzieniu
$Days Passed Dni ogółem
$DDOF Intensity Głębia ostrości
$Defaults Domyślne
$Delete Kasuj
$Delete this save? Skasować ten zapis?
$DeleteAllMods Usuń wszystkie mody
$DescriptionLabel Opis:
$Desktop Pulpit
$Details Szczegóły
$DETAILS SZCZEGÓŁY
$DetailsPageError_ExtractFail Nie udało się ukończyć procesu instalacji tego moda.
$DetailsPageError_ExtractInvalidMod Ten mod jest nieprawidłowy i nie można go zainstalować.
$DetailsPageError_ExtractTooLarge Brak wystarczającej ilości pamięci do zainstalowania tego moda.
$DetailsPageError_Generic Nie można zakończyć tej akcji.
$DetailsPageError_ModDeleted Ten mod nie jest już dostępny.
$DetailsPageError_ModDownloadFail Nie udało się pobrać tego moda.
$DetailsPageError_ModTooLarge Brak wystarczającej ilości pamięci do pobrania tego moda.
$DETECTED Wykryto
$Dialogue Subtitles Napisy dialogowe
$Difficulty Poziom trudności
$DisableAllMods Wyłącz wszystkie mody
$Disabled Wyłączone
$DisableMod Wyłącz
$Diseases Contracted Złapane choroby
$Display Grafika
$Done Gotowe
$Download Pobierz
$DOWNLOAD POBIERZ
$DOWNLOADABLE CONTENT DODATKI
$DOWNLOADABLE CONTENT_PS3 DODATKI
$Downloading Pobieranie
$DOWNLOADING POBIERANIE
$Downloading... Pobieranie...
$Downloads: Pobrania:
$DownloadSize: Rozmiar:
$DownloadStatus_ModSlotExceeded Osiągnięto limit
$DownloadStatus_QueueExceeded Kolejka pełna
$Dragon Souls Collected Nieużywane
$Dragonborn Quests Completed Ukończone zadania z Dragonborn
$DRAGONBORN_ESMName Dragonborn
$Dragons Killed Zabite smoki
$Drop Upuść
$Dungeons Cleared Spenetrowane lochy
$Eastmarch Bounty Nieużywane
$Easy Uczeń
$Eat Jedz
$Effects Efekty
$Email Address Adres e-mail
$EnableMod Włącz
$Enter Text Wpisz tekst
$Equip Użyj
$Exit Wyjdź
$FACTION Organizacja
$Falkreath Bounty Nieużywane
$Favorite Ulubione
$Favorite School Ulubiona szkoła
$Favorite Shout Ulubiony Talent
$Favorite Spell Ulubiony czar
$Favorite Weapon Ulubiona broń
$Favorites Ulubione
$Favorites: Ulubione:
$Featured Polecane
$Fines Paid Zapłacone grzywny
$Follow Ulubione
$Following Dodawanie do ulubionych...
$Food Eaten Zjedzone posiłki
$Footsteps Kroki
$Forward Do przodu
$FreeSpace: Wolne miejsce:
$GALLERY GALERIA
$Gameplay Gra
$GENERAL Ogólne
$GENERAL STATS Statystyki
$General Subtitles Ogólne napisy
$Give Daj
$GIVE GIFT Daj prezent
$Gold Pieniądze
$Gold Found Znalezione pieniądze
$Grabbing Email... Pobieranie e-maila wewnętrznego...
$Grass Fade Zanikanie trawy
$Haafingar Bounty Nieużywane
$Hard Ekspert
$Health Zdrowie
$HEALTH Zdrowie
$HEARTHFIRES_ESMName Hearthfire
$HELP POMOC
$HIDDEN W ukryciu
$HighestRated Najwyżej oceniane
$HighestRatedAllTime Najwyżej oceniane - ogółem
$HighestRatedThisMonth Najwyżej oceniane w tym miesiącu
$HighestRatedThisWeek Najwyżej oceniane w tym tygodniu
$HighestRatedToday Najwyżej oceniane dzisiaj
$Hjaalmarch Bounty Nieużywane
$HK8 SWD
$HK9 MCE
$HK10 AXE
$HK11 DGR
$HK12 BOW
$HK13 SHD
$HK14 GSW
$HK15 BTX
$HK16 WHM
$HK17 DWL
$HK18 DWR
$HK19 SOUL
$HK20 FLM
$HK21 ZAP
$HK22 CLD
$HK23 WRD
$HK24 RIT
$HK25 BWPN
$HK26 SUMM
$HK27 ARMR
$HK28 CLM
$HK29 FRNZ
$HK30 HEAL
$HK31 HP
$HK32 MP
$HK33 SP
$HK34 PSN
$HK35 LGHT
$HK36 XBOW
$Horses Owned Posiadane konie
$Horses Stolen Skradzione konie
$hour godz.
$hours godz.
$Hours Slept Przespane godziny
$Hours Waiting Godziny czekania
$Houses Owned Posiadane domy
$How many? Ile?
$HUD Opacity Przezroczystość interfejsu
$Ingredients Eaten Zjedzone składniki
$Ingredients Harvested Zebrane składniki
$Initializing... Inicjalizacja...
$Input Mapping Mapowanie źródłowe
$INSTALLED ZAINSTALOWANO
$Insulation Rating Wskaźnik ciepła
$Intimidations Zastraszenia
$Inv/INV Odw./ODW.
$Invert Y Odwróć oś Y
$Item Fade Zanikanie przedmiotów
$ITEMS Przedmioty
$Items Pickpocketed Przedmioty z kradzieży kieszonkowej
$Items Stolen Przedmioty z kradzieży
$Jail Escapes Ucieczki z więzienia
$Journal Dziennik
$Jump Skok
$Kinect Kinect
$Kinect Tuner Kalibrator Kinect
$Large Duży
$Largest Bounty Największa nagroda
$Latest Najnowsze
$Left Attack/Block Lewa ręka
$Legendary Żelazna Ścieżka
$LEVEL Poziom
$Level Poziom
$Level Progress Postęp
$LEVEL UP Awans!
$Light Fade Zanikanie światła
$Listening Słucha
$LOAD WCZYTAJ GRĘ
$Load this game? Wczytać tę grę?
$Load this game? All unsaved progress will be lost. Wczytać tę grę? Utracisz niezapisane postępy.
$Loading downloadable content... Wczytywanie dodatków...
$Loading downloadable content..._PS3 Wczytywanie dodatków...
$Loading EULA... Wczytywanie warunków świadczenia usług
$Loading extra content. Wczytywanie dodatków...
$Loading extra content._PS3 Wczytywanie dodatków...
$Loading mods... Wczytywanie modów...
$LoadingModsIntro Używasz modów na własną odpowiedzialność. Używanie modów może wywołać błędy. Możesz wyłączyć mody poprzez opcję kolejności wczytywania i wrócić do oryginalnego zapisu w każdej chwili, używając opcji wyboru postaci w menu wczytywania. Pobieranie i używanie modów podlega pod warunki świadczenia usług. Uwaga: Osiągnięcia będą wyłączone.
$LoadingModsIntro_PS4 Używasz modów na własną odpowiedzialność. Używanie modów może wywołać błędy. Możesz wyłączyć mody poprzez opcję kolejności wczytywania i wrócić do oryginalnego zapisu w każdej chwili, używając opcji wyboru postaci w menu wczytywania. Pobieranie i używanie modów podlega pod warunki świadczenia usług. Uwaga: Trofea będą wyłączone.
$Local Map Lokalna mapa
$Locations Discovered Odkryte obszary
$Lock Level Zamek
$Lockpicking Otwieranie zamków
$Lockpicks Broken Złamane wytrychy
$Lockpicks Left Wytrychy
$Locks Picked Otwarte zamki
$Logging you in... Logowanie...
$Login_CreateNew Tworzenie nowego konta
$LoginError_AgeRestrict Kontrola rodzicielska uniemożliwia dzielenie się materiałami on-line.
$LoginError_BNET_ACCOUNT_NOT_LINKED Konto niepołączone.
$LoginError_BNET_BEAM_EMAIL_ADDRESS_ALREADY_TAKEN Ten e-mail jest już zajęty. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Jeśli szybkie konto zostało stworzone z użyciem tego e-maila, sprawdź, czy na konto nie przyszedł list weryfikacyjny.
$LoginError_BNET_BEAM_OBJECT_ALREADY_EXISTS_PSN Podane konto Sony Entertainment Network nie jest kontem połączonym z tą nazwą użytkownika Bethesda.net. Proszę użyć poprawnego konta Sony Entertainment Network lub skontaktować się z obsługą klienta Bethesdy.
$LoginError_BNET_BEAM_OBJECT_ALREADY_EXISTS_STEAM Podane konto Steam nie jest kontem połączonym z tą nazwą użytkownika Bethesda.net. Proszę użyć poprawnego konta Steam lub skontaktować się z obsługą klienta Bethesdy.
$LoginError_BNET_BEAM_OBJECT_ALREADY_EXISTS_XBL Podane konto Xbox nie jest kontem połączonym z tą nazwą użytkownika Bethesda.net. Proszę użyć poprawnego konta Xbox lub skontaktować się z obsługą klienta Bethesdy.
$LoginError_BNET_BEAM_OPERATIONAL_ERROR Nie można zakończyć tej akcji.
$LoginError_BNET_CANCELLED Nie można zakończyć tej akcji.
$LoginError_BNET_CANNOT_CONNECT Nie udało się połączyć z serwerami Bethesda.net
$LoginError_BNET_CDP_AUTHENTICATION_FAILED_OR_MISSING Nie można zalogować się na serwer Bethesda.net.
$LoginError_BNET_CLIENT_ERROR Nie można zakończyć tej akcji.
$LoginError_BNET_DNS_ERROR Nie można połączyć się z serwerami Bethesda.net.
$LoginError_BNET_INTERNAL Nie można zalogować się na serwery Bethesda.net.
$LoginError_BNET_INVALID_CREDENTIALS Nazwa użytkownika lub hasło są niepoprawne. Aby odzyskać nazwę użytkownika albo zresetować hasło, przejdź pod adres https://account.bethesda.net/pl/login
$LoginError_BNET_NOT_FOUND Nie udało się połączyć z serwerami Bethesda.net
$LoginError_BNET_OUTSIDE_GRACE_PERIOD Proszę ukończyć proces rejestracji konta Bethesda.net oraz zweryfikować adres e-mail.
$LoginError_BNET_PS4_HTTP_BEFORE_INIT Nie można zakończyć tej akcji.
$LoginError_BNET_PS4_HTTP_INVALID_VALUE Nie można zakończyć tej akcji.
$LoginError_BNET_SERVER_ERROR Nie można zalogować się na serwery Bethesda.net.
$LoginError_BNET_TIMEOUT Upłynął czas połączenia.
$LoginError_BNET_UGC_CONTENT_DOES_NOT_EXIST Zawartość nie istnieje.
$LoginError_BNET_UGC_INVALID_TOKEN Sesja zakończona.
$LoginError_BNET_UGC_USER_NOT_ALLOWED_TO_ACCESS_CONTENT Próbujesz uzyskać dostęp do zablokowanego moda.
$LoginError_BNET_UNACCEPTED_LEGAL_DOCUMENT EULA nie została zaakceptowana. Zaloguj się na Bethesda.net na swojej przeglądarce.
$LoginError_BNET_UNKNOWN_ERROR Nie można zakończyć tej akcji.
$LoginError_BNET_USL_INTERNAL_OR_COMMUNICATION_ERROR Nie można zakończyć tej akcji.
$LoginError_BNET_USL_MAINTENANCE Nie można zakończyć tej akcji.
$LoginError_BNET_USL_PARAMETER_INVALID_OR_MISSING Nie można zakończyć tej akcji.
$LoginError_BNET_WINHTTP_INVALID_SERVER_RESPONSE Nie można połączyć się z serwerami Bethesda.net.
$LoginError_BNET_XB1_ACCESS_DENIED Nie można połączyć się z serwerami Bethesda.net.
$LoginError_BNET_XB1_DOWNLOAD_FAILURE Nie można zakończyć tej akcji.
$LoginError_BNET_XB1_USER_ERROR Nie można zakończyć tej akcji.
$LoginError_BNET_XBOX_ONE_USER_ERROR Nie można połączyć się z serwerami Bethesda.net.
$LoginError_FAILED_TO_LINK_TO_STEAM Musisz się zalogować do Steam, aby użyć tej funkcji.
$LoginError_Needs1stPartyUpdate Aby kontynuować, wymagane jest przeprowadzenie aktualizacji.
$LoginError_NotSignedIn1stPartyDurango Aby kontynuować, musisz zalogować się na konto Xbox.
$LoginError_NotSignedIn1stPartyOrbis Aby kontynuować, musisz wpisać się na konto Sony Entertainment Network.
$LoginError_PS4AuthFailed Autentyfikacja PS4 nieudana.
$LoginPage_Footer Używasz modów na własną odpowiedzialność. Używanie modów może wywołać błędy. Możesz wyłączyć mody poprzez opcję kolejności wczytywania i wrócić do oryginalnego zapisu w każdej chwili, używając opcji wyboru postaci w menu wczytywania. Pobieranie i używanie modów podlega pod warunki świadczenia usług. Uwaga: Osiągnięcia będą wyłączone.
$LoginPage_Footer_PS4 Używasz modów na własną odpowiedzialność. Używanie modów może wywołać błędy. Możesz wyłączyć mody poprzez opcję kolejności wczytywania i wrócić do oryginalnego zapisu w każdej chwili, używając opcji wyboru postaci w menu wczytywania. Pobieranie i używanie modów podlega pod warunki świadczenia usług. Uwaga: Trofea będą wyłączone.
$LoginPage_Header Twój adres e-mail jest powiązany z istniejącym kontem Bethesda.net. Zaloguj się, aby połączyć konto Bethesda.net i logować się automatycznie.
$Look Sensitivity Czułość kamery
$lvl pz.
$Mag WLK
$MAGIC Magia
$Magic Items Made Stworzone magiczne przedmioty
$Magicka Mana
$MAGICKA Mana
$Main Menu Menu główne
$Main Quests Completed Ukończone zadania główne
$MAP Mapa
$Marketplace Targowisko
$Master Głośność
$Mauls Okaleczenia
$Medium Średni
$Menus Menu
$min min.
$mins min.
$Misc Objectives Completed Osiągnięte cele poboczne
$MISCELLANEOUS Różne
$MOD MANAGER MODYFIKACJE
$Mod_AccountSettings Opcje
$Mod_Details Szczegóły
$Mod_LibraryDelete Kasuj
$Mod_LibraryDisable Wyłącz
$Mod_LibraryEnable Włącz
$Mod_MyLibrary Kolejność wczytywania
$Mod_Reorder Zmiana kolejności
$Mod_Search Przeszukaj
$ModLimitLabel Pobrane mody:
$ModSpace: Łącznie:
$Most Gold Carried Najwięcej posiadanych pieniędzy
$MostFavorited Ulubione
$MostFavoritedAllTime Ulubione - ogółem
$MostFavoritedThisMonth Ulubione w tym miesiącu
$MostFavoritedThisWeek Ulubione w tym tygodniu
$MostFavoritedToday Ulubione dzisiaj
$MostPopularAllTime Najpopularniejsze - ogółem
$MostPopularThisMonth Najpopularniejsze w tym miesiącu
$MostPopularThisWeek Najpopularniejsze w tym tygodniu
$MostPopularToday Najpopularniejsze dzisiaj
$Mouse Acceleration Przyśpieszenie myszy
$Murders Zabójstwa
$Music Muzyka
$My Creations Moje dzieła
$My Favorites Moje ulubione
$My Library Moja biblioteka
$NAME NAZWA
$Necks Bitten Ugryzione szyje
$Need Updates Dostępna aktualizacja
$NEW NOWA GRA
$New content available Dostępna jest nowa zawartość!
$NewsOptInMessage Wysyłaj mi informacje od Bethesdy!
$Next Dalej
$Next/Prev Nast./Poprz.
$Nirnroots Found Znalezione korzenie Vyn
$No Nie
$No content downloaded Nie pobrano dodatków
$No content downloaded_PS3 Nie pobrano dodatków
$No content found. Nie znaleziono zawartości.
$No refunds.All purchases final. Czy na pewno chcesz zakupić dzieło?
$Normal Czeladnik
$Not enough credits Nie masz wystarczającej liczby kredytów klubowych, aby zakupić ten przedmiot.
$Object Fade Zanikanie obiektów
$Object LOD Fade Zanikanie obiektów na linii wzroku
$OBJECTIVES Cele
$OFF WYŁ.
$OK OK
$Open Xbox LIVE Marketplace? Otworzyć rynek usług Xbox LIVE
$Owned W POSIADANIU
$Password Hasło
$Pause Zakładka system
$People Killed Zabite osoby
$per sec na s
$Perks to increase: Talenty do rozwinięcia:
$Persuasions Perswazje
$Player Gold Twoje pieniądze
$Pockets Picked Kradzieże kieszonkowe
$Poisons Mixed Zmieszane trucizny
$Poisons Used Użyte trucizny
$Potions Mixed Zmieszane mikstury
$Potions Used Użyte mikstury
$Power Moc
$Press [START] NACIŚNIJ DOWOLNY PRZYCISK
$Press a button to map to this action. Naciśnij przycisk, aby mapować tę akcję.
$Purchase Creation Kup dzieło
$Purchase Credits Kup kredyty
$Purchased Zakupione
$QUEST Zadania
$Questlines Completed Ukończone ciągi zadań
$QUESTS Zadania
$Quests Completed Ukończone zadania
$Queued... W kolejce...
$Quick Inventory Szybki ekwipunek
$Quick Magic Szybka magia
$Quick Map Szybka mapa
$Quick Stats Szybkie cechy
$QuickAccountPage_Header Klikając w opcję „Stwórz konto”, potwierdzasz, że zgadzasz się z warunkami świadczenia usług, polityką prywatności i zasadami postępowania oraz mam ukończone 13 lat. Stwórz konto, aby połączyć konto Bethesda.net i logować się automatycznie.
$Quickload Szybkie wczytywanie
$QUICKSAVE SZYBKI ZAPIS
$Quicksave Szybki zapis
$QUIT WYJŚCIE
$Health Rate Regeneracja Zdrowia
$Magicka Rate Regeneracja Many
$Stamina Rate Regeneracja Kondycji
$Disease Resist Odporność na choroby
$Electric Resist Odporność na porażenie
$Fire Resist Odporność na ogień
$Frost Resist Odporność na mróz
$Poison Resist Odporność na trucizny
$Magic Resist Odporność na magię
$One Handed Broń jednoręczna
$Two Handed Broń dwuręczna
$Archery Łucznictwo
$Block Blokowanie
$Heavy Armor Ciężki pancerz
$Light Armor Lekki Pancerz
$Alchemy Alchemia
$Enchanting Zaklinanie
$Smithing Rzemiosło
$Pickpocket Kuglarstwo
$Speechcraft Retoryka
$Quit to desktop? Any unsaved progress will be lost. Wyjść do pulpitu? Utracisz niezapisane postępy.
$Quit to main menu? Any unsaved progress will be lost. Wyjść do menu głównego? Utracisz niezapisane postępy.
$RACE Rasa
$Rate Oceń
$Read Czytaj
$Ready Weapon Wyjmij/schowaj broń
$RECHARGE Odnowienie
$Report Zgłoś
$Reported Zgłoszono
$Reporting... Zgłaszanie...
$ReportModCat_BadName Zła nazwa
$ReportModCat_GeneralAbuse Ogólne nadużycia
$ReportModCat_Harassment Nękanie
$ReportModCat_MaliciousContent Szkodliwe treści
$ReportModCat_Misplaced Niepoprawne umiejscowienie
$ReportModCat_OffensiveContent Obraźliwe treści
$ReportModCat_PiracyOrStolen Piractwo lub kradzież
$ReportModCat_PrivateInfo Wykorzystywanie danych prywatnych
$ReportModCat_Spam Spam
$REQUIRED_DLC Wymagane DLC:
$REQUIRED_MODS Wymagane mody:
$Reset settings to default values? Przywrócić ustawienia domyślne?
$Rest how long? Jak długo chcesz czekać?
$Right Attack/Block Prawa ręka
$Rotate Lock Obróć zamek
$Rotate Pick Obróć wytrych
$Run Bieg
$Sale: Oferta:
$SAVE ZAPISZ GRĘ
$Save on Pause Odstęp miedzy zapisami automatycznymi
$Save on Rest Zapisuj podczas odpoczynku
$Save on Travel Zapisuj podczas podróży
$Save on Wait Zapisuj podczas czekania
$Save over this game? Nadpisać tę grę?
$Saving content. Please don't turn off your console. Zapisywanie treści. Nie wyłączaj konsoli.
$Saving... Zapisywanie...
$sec s
$secs s
$Select Wybierz
$Select items to craft Wybierz przedmioty, które chcesz poddać rzemiosłu
$Sell Sprzedaj
$Set Destination Wybierz cel
$SETTINGS USTAWIENIA
$Shadow Fade Zanikanie cienia
$Shout Talent/Moc
$Shouts Learned Nauczone Talenty
$Shouts Mastered Opanowane Talenty
$Shouts Unlocked Odblokowane Talenty
$Show Floating Markers Wyświetlaj znaczniki
$Show on Map Pokaż na mapie
$ShowAllSave Pokaż wszystkie zapisy
$Side Quests Completed Ukończone zadania poboczne
$Sign Up for An Account Załóż konto
$Skill Books Read Przeczytane księgi umiejętności
$Skill Increases Rozwinięte umiejętności
$SKILLS Umiejętności
$Skins Skórki
$Skip Pomiń
$Small Mały
$Sneak Skradanie
$Sneak Attacks Ataki z zaskoczenia
$Soul Gems Used Wykorzystane klejnoty duszy
$Souls Trapped Uwięzione dusze
$Specularity Fade Zanikanie odbłysków
$Spells Learned Nauczone czary
$Sprint Sprint
$Stamina Kondycja
$STAMINA Kondycja
$Standing Stones Found Znalezione Kamienie Przeznaczenia
$Steal Kradzież
$Stolen SKRADZIONE
$Store Umieść
$Stores Invested In Sklepy, w które zainwestowano
$Strafe Left W lewo
$Strafe Right W prawo
$StreamingInstallTitle Instalowanie gry Skyrim Special Edition, proszę czekać...
$Survival Mode Tryb przetrwania
$SYSTEM System
$Take Weź
$Take All Weź wszystko
$TAKE GIFT Weź prezent
$Texture Size Rozmiar tekstur
$That button is reserved. Ten przycisk jest zarezerwowany.
$The Companions Quests Completed Ukończone misje Jespara
$The Dark Brotherhood Quests Completed Ukończone misje Calii
$The Pale Bounty Nieużywane
$The Reach Bounty Nieużywane
$The Rift Bounty Nieużywane
$Thieves' Guild Quests Completed Ukończone misje Złotego Sierpa
$TimeFilterAll Filtruj wg czasu (wszystko)
$TimeFilterMonth Filtruj wg czasu (miesiąc)
$TimeFilterToday Filtruj wg czasu (dzień)
$TimeFilterWeek Filtruj wg czasu (tydzień)
$Times Jailed Pobyty w więzieniu
$Times Married Pobyty na ślubnym kobiercu
$Times Shouted Użyte Talenty
$Times Trained This Level Treningi na obecnym poziomie
$Toggle Przełącz
$Toggle Active Zaznacz
$Toggle Always Run Ciągły bieg
$Toggle POV Przełączenie widoku
$TooFast Za szybko
$TooLoud Za głośno
$TooNoisy Za głośno
$TooQuiet Za cicho
$TooSlow Za wolno
$ToS Warunki świadczenia usług
$Total Lifetime Bounty Nagrody ogółem
$Train Trenuj
$Trainer Trener
$Training Sessions Sesje treningowe
$Tree LOD Fade Zanikanie drzew
$Trespasses Wtargnięcia
$Tribal Orcs Bounty Nieużywane
$TryAgain Spróbuj ponownie
$Turn Pages Przewróć stronę
$Tween Menu Menu postaci
$Undead Killed Zabici Zatraceni
$Unfavorite Usuń z ulub.
$Unfollow Usuń z ulub.
$Unfollowing Usuwanie z ulubionych...
$UNKNOWN Efekt nieznany
$Unlock Odblokuj
$Update Aktualizacja
$UPDATE AKTUALIZACJA
$USE CONSOLE EMAIL Automatycznie wypełnij e-mail
$Use Użyj
$Use Kinect Commands Użyj komend Kinect
$Username Nazwa użytkownika
$VALUE Wartość
$Vampirism Cures Wyleczenia z wampiryzmu
$Vendor Gold Pieniądze Kupca
$Verifying Connection Weryfikacja połączenia...
$Version: Wersja:
$Very Easy Nowicjusz
$Very Hard Głośność
$Vibration Wibracje
$View Eula Wyświetl umowy
$Voice Głos
$Wait Czekanie
$Wait how long? Jak długo chcesz czekać?
$Waiting for data... Oczekiwanie na dane...
$WARMTH CIEPŁO
$Weapons Broń
$Weapons Disarmed Rozbrojenia
$Weapons Improved Ulepszona broń
$Weapons Made Stworzona broń
$WEIGHT Ciężar
$Werewolf Transformations Przemiany w wilkołaka
$Whiterun Bounty Nieużywane
$Wings Plucked Wyskubane skrzydła
$Winterhold Bounty Nieużywane
$Words Of Power Learned Nauczone Talenty
$Words Of Power Unlocked Odblokowane Talenty
$World Świat
$World Map Mapa świata
$Yes Tak
$You leveled up! Choose an attribute to advance: Osiągasz kolejny poziom! Wybierz atrybut:
$Zoom Zbliżenie
$00E_NAME Imię:
$00E_KLASSE Klasa:
$00E_STUFE Poziom:
$00E_LERNPUNKTE Punkty Nauki:
$00E_HANDWERKSPUNKTE Punkty Rzemiosła:
$00E_ERINNERUNGSPUNKTE Punkty Wspomnień:
$00E_PSIONIK Psionika:
$00E_ELEMENTARISMUS Elementalizm:
$00E_MENTALISMUS Mentalizm:
$00E_EINHAND Broń Jednoręczna:
$00E_PARADE Blokowanie:
$00E_BOGENKUNST Łucznictwo:
$00E_ENTROPIE Entropia:
$00E_LICHTMAGIE Biała Magia:
$00E_ZWEIHAND Broń Dwuręczna:
$00E_LEICHTERUESTUNG Lekki Pancerz:
$00E_SCHWERERUESTUNG Ciężki Pancerz:
$00E_SCHLEICHEN Skradanie:
$00E_ALCHIMIE Alchemia:
$00E_TASCHENDIEBSTAHL Kuglarstwo:
$00E_SCHLOSSKNACKEN Otwieranie zamków:
$00E_VERZAUBERUNG Zaklinanie:
$00E_SCHMIEDEN Rzemiosło:
$00E_RETHORIK Retoryka:
$00E_HANDWERK Zdolności
$00E_KAMPF Walka
$00E_LEBEN Zdrowie
$00E_MANA Mana
$00E_AUSDAUER Kondycja
$00E_ARKANISTENFIEBER Gorączka Arkanisty
$00E_ERFAHRUNGSPUNKTE Punkty doświadczenia
$00E_LEBENDESCRTEXT Zdrowie określa sumę obrażeń, jakie możesz przyjąć, zanim umrzesz. Zdrowie regeneruje się tylko wtedy, gdy jesteś najedzony.
$00E_MANADESCRTEXT Mana określa, ile czarów możesz rzucić, zanim twój umysł odczuje wyczerpanie. Mana powoli samoistnie regeneruje się. Grzyb Many i alkohol przyspiesza ten proces.
$00E_STAMINADESCRTEXT Kondycja wykorzystywana jest do szybkiego biegu, potężnych ataków i blokowania. Przy wyczerpanej Kondycji potężne ataki stają się normalnymi. Kondycja regeneruje się samoistnie z czasem.
$00E_FEVERDESCRTEXT Gorączka Arkanisty określa Twoje zdrowie psychiczne związane z wykorzystaniem magii. Rzucanie czarów leczniczych, używanie mikstur leczniczych lub przebywanie w określonych miejscach zwiększa gorączkę. Wraz ze wzrostem gorączki pogarsza się twoje samopoczucie i słabną zdolności. Umrzesz, jeśli gorączka osiągnie 100%.
$00E_XPDESCRTEXT Aby awansować, musisz zdobywać punkty doświadczenia. Otrzymujesz je, między innymi, wykonując zadania, zabijając wrogów, odkrywając nowe lokacje. Im wyższy poziom, tym więcej punktów potrzebnych do osiągnięcia kolejnego poziomu.
$00E_NAMEDESCRTITEL Imię
$00E_NAMEDESCRTEXT Twoje imię
$00E_KLASSEDESCRTITEL Klasa
$00E_KLASSEDESCRTEXT Twoja klasa zależy od dwóch drzewek rozwoju, które są najbardziej rozwinięte. Jeśli zainwestujesz co najmniej 10 punktów w dwóch "spokrewnionych" drzewkach, odblokujesz specjalną klasę. W świecie znajdziesz wskazówki dotyczące możliwych kombinacji!
$00E_STUFEDESCRTITEL Poziom
$00E_STUFEDESCRTEXT Twój aktualny poziom. Awansujesz po zdobyciu odpowiedniej liczby punktów doświadczenia. Z każdym awansem możesz zwiększyć jeden z atrybutów, otrzymasz też Punkty Nauki, Rzemiosła oraz jeden Punkt Wspomnień.
$00E_LERNPUNKTEDESCRTITEL Punkty Nauki
$00E_LERNPUNKTEDESCRTEXT Z każdym awansem otrzymujesz Punkty Nauki. :Potrzebujesz ich do korzystania z Ksiąg Wiedzy, które zwiększają twoje zdolności związane z walką. Księgi można kupić od sprzedawców lub znaleźć w świecie.
$00E_HANDWERKSPUNKTEDESCRTITEL Punkty Rzemiosła
$00E_HANDWERKSPUNKTEDESCRTEXT Z każdym awansem otrzymujesz Punkty Rzemiosła. Potrzebujesz ich do skorzystania z Poradników Rzemiosła, które podnoszą twoje umiejętności rzemieślnicze.
$00E_ERINNERUNGSPUNKTEDESCRTITEL Punkty Wspomnień
$00E_ERINNERUNGSPUNKTEDESCRTEXT Do odblokowania i rozwijania Talentów i Wspomnień potrzebujesz Punktów Wspomnień. Możliwy jest rozwój jedenastu różnych Drzew Wspomnień. Punkty wspomnień otrzymujesz wraz z awansem.
$00E_PSIONIKDESCRTITEL Psionika
$00E_PSIONIKDESCRTEXT Psionika pozwala jej wyznawcom kontrolować umysły swoich wrogów - im wyższa umiejętność Psioniki, tym mniej many kosztują czary psioniczne. Psionika związana jest ze Wspomnieniem "Złowróżbnika".
$00E_ELEMENTARISMUSDESCRTITEL Elementalizm
$00E_ELEMENTARISMUSDESCRTEXT Uczniowie Elementalizmu są w stanie wykorzystać moc żywiołów przeciwko swoim wrogom. Im wyższa umiejętność Elementalizmu, tym niższy koszt many czarów żywiołów.
$00E_MENTALISMUSDESCRTITEL Mentalizm
$00E_MENTALISMUSDESCRTEXT Szkoła Mentalizmu pozwala przywoływać widmowe tarcze lub czynić skórę twardą jak żelazo. Im wyższa umiejętność Mentalizmu, tym mniej many kosztują czary tej szkoły. Mentalizm związany jest ze Wspomnieniem "Taumaturga".
$00E_EINHANDDESCRTITEL Broń jednoręczna
$00E_EINHANDDESCRTEXT Broń jednoręczna określa umiejętność posługiwania się bronią, taką jak miecze, maczugi, sztylety lub jednoręczne topory. Im wyższa umiejętność, tym większe obrażenia zadajesz tą bronią. Broń jednoręczna związana jest ze Wspomnieniem "Tancerza Ostrza".
$00E_PARADEDESCRTITEL Blokowanie
$00E_PARADEDESCRTEXT Blokowanie określa, jak duże obrażenia możesz odeprzeć, blokując tarczą lub bronią. Blokowanie związane jest ze Wspomnieniem "Strażnika".
$00E_BOGENKUNSTDESCRTITEL Łucznictwo
$00E_BOGENKUNSTDESCRTEXT Im wyższa jest umiejętność Strzelca, tym większe obrażenia zadajesz za pomocą łuku. Strzelec związany jest ze Wspomnieniem "Mistyfikatora".
$00E_ENTROPIEDESCRTITEL Entropia
$00E_ENTROPIEDESCRTEXT Zakazana szkoła Entropii pozwala na przywoływanie istot z innych rzeczywistości, uwięzienie dusz wrogów i używanie entropicznej magii śmierci. Entropia związana jest ze Wspomnieniem "Złowróżbnika".
$00E_LICHTMAGIEDESCRTITEL Biała magia
$00E_LICHTMAGIEDESCRTEXT Czary ze szkoły Białej Magii pozwalają leczyć się, wzmacniać odporność i wypędzać nieumarłe stworzenia. Im wyższa umiejętność Białej Magii, tym niższy koszt many czarów tej szkoły. Biała Magia związana jest ze Wspomnieniem "Taumaturga".
$00E_ZWEIHANDDESCRTITEL Broń dwuręczna
$00E_ZWEIHANDDESCRTEXT Broń Dwuręczna określa obrażenia, jakie zadajesz bronią taką jak młoty bojowe czy miecze oburęczne. Broń Dwuręczna związana jest ze Wspomnieniem "Wandala".
$00E_LEICHTERUESTUNGDESCRTITEL Lekki Pancerz
$00E_LEICHTERUESTUNGDESCRTEXT Lekki Pancerz określa umiejętność związaną z noszeniem skórzanych pancerzy. Im wyższa jest umiejętność, tym więcej obrażeń zostanie zablokowanych przez lekką pancerz. Lekki Pancerz związany jest ze Wspomnieniem "Obieżyświata".
$00E_SCHWERERUESTUNGDESCRTITEL Ciężki pancerz
$00E_SCHWERERUESTUNGDESCRTEXT Ciężki pancerz określa, jak dużą ochronę możesz otrzymać, nosząc żelazną lub stalową zbroję. Ciężki pancerz związany jest ze Wspomnieniem "Strażnika".
$00E_SCHLEICHENDESCRTITEL Skradanie
$00E_SCHLEICHENDESCRTEXT Skradanie się pozwala ci poruszać się niezauważonym i atakować wrogów z ukrycia. Skradanie się związane jest ze Wspomnieniem "Infiltratora".
$00E_ALCHIMIEDESCRTITEL Alchemia
$00E_ALCHIMIEDESCRTEXT Alchemia pozwala warzyć mikstury zdrowia i many oraz śmiercionośne trucizny. Alchemia związana jest ze Wspomnieniem "Obieżyświata" i "Likantropa".
$00E_TASCHENDIEBSTAHLDESCRTITEL Kuglarstwo
$00E_TASCHENDIEBSTAHLDESCRTEXT Kuglarstwo pozwala wykradać od innych pieniądze i przedmioty, zwiększa również szansę na znalezienie ukrytych skrytek w kufrach. Kuglarstwo związane jest ze Wspomnieniem "Infiltratora".
$00E_SCHLOSSKNACKENDESCRTITEL Otwieranie zamków
$00E_SCHLOSSKNACKENDESCRTEXT Otwieranie Zamków pozwala na otwieranie zamkniętych drzwi lub skrzyń bez użycia klucza. Im wyższy poziom otwierania zamków, tym łatwiej je otworzyć i tym więcej pensów można znaleźć w skrzyniach. Otwieranie Zamków związane jest ze Wspomnieniem "Mistyfikatora".
$00E_VERZAUBERUNGDESCRTITEL Zaklinanie
$00E_VERZAUBERUNGDESCRTEXT Zaklinanie określa twoje umiejętności w wykorzystywaniu magicznych przedmiotów. Wyższe wartości umiejętności pozwalają na stosowanie potężniejszych zaklęć. Zaklinanie związane jest ze Wspomnieniem "Duchowca".
$00E_SCHMIEDENDESCRTITEL Rzemiosło
$00E_SCHMIEDENDESCRTEXT Rzemiosło określa złożoność przedmiotów, które możesz wytwarzać w kuźniach i warsztatach - od łuków, przez młoty bojowe, po zbroje, a nawet przedmioty niezwiązane z walką takie jak meble czy ozdoby do domu. Rzemiosło nie jest zależne od Wspomnień.
$00E_RETHORIKDESCRTITEL Retoryka
$00E_RETHORIKDESCRTEXT Retoryka pozwala na przekonanie innych poprzez rozmowy, uzyskanie dodatkowych informacji lub nawet obranie alternatywnej drogi do sukcesu poprzez dialogi. Poprawia również ceny u kupców. Retoryka nie jest zależna od Wspomnień.
$LearnBook Księga Umiejętności
$ALL Wszystkie
$FILTER Filtr
$STOLEN SKRADZIONE
$EQUIPPED WYPOSAŻONE
$ENCHANTED ZACZAROWANE
$V/W C/W
$VALUE/WEIGHT Cena/Waga
$SPELL COST Koszt czaru
$FIRST WORD Pierwszy poziom
$SECOND WORD Drugi poziom
$THIRD WORD Trzeci poziom
$SCHOOL Szkoła
$SKILL LEVEL Poziom
$TIME LEFT Pozostały czas
$SOURCE Źródło
$FAVORITE Ulubione
$TYPE TYP
$MATERIAL Materiał
$MAT Mat
$CLASS Klasa
$MAGNITUDE WIELKOŚĆ
$MAG WLK
$DURATION CZASZ TRWANIA
$DUR TRW
$TIME CZAS
$DAM OBR
$WGT WAG
$VAL CEN
$ARM ZBR
$WEAPONS Broń
$AMMO AMUNICJA
$EFFECT Efekt
$Armor Zbroja
$None Nic
$Light Lekka
$Heavy Ciężka
$Clothing Ubranie
$Jewelry Biżuteria
$Body Ciało
$Head Głowa
$Hands Ręce
$Forearms Przedramiona
$Feet Stopy
$Calves Łydki
$Shield Tarcza
$Amulet Amulet
$Ring Pierścień
$Mask Maska
$Circlet Diadem
$Ears Uszy
$Tail Ogon
$Grand Wielka
$Greater Większa
$Common Pospolita
$Lesser Mniejsza
$Petty Drobna
$Weapon Broń
$Melee Pięści
$Sword Miecz
$Dagger Sztylet
$War Axe Topór Wojenny
$Mace Buława
$Greatsword Wielki Miecz
$Warhammer Młot Bojowy
$Battleaxe Topór Bojowy
$Bow Łuk
$Staff Kostur
$Crossbow Kusza
$Spear Włócznia
$Pickaxe Kilof
$Wood Axe Siekiera Drwala
$Arrow Strzała
$Bolt Bełt
$Potion Mikstura
$Poison Trucizna
$Food Jedzenie
$Drink Napój
$Scroll Zwoje
$Book Książka
$Spell Tome Księga Czaru
$Recipe Przepisy
$Note Notatka
$Map Mapa
$Ingredient Składnik
$Misc Różne
$Lockpick Wytrych
$Gem Klejnot
$Tool Narzędzie
$Remains Szczątki
$Leather Skórzany
$Strips Paski
$Hide Ukryj
$Ore Rudy
$Ingot Sztabka
$Claw Szpon
$Clutter Klamoty
$Torch Pochodnia
$Key Klucze
$Soul Gem Klejnot duszy
$Firewood Drewno opałowe
$Gold Pieniądze
$Artifact Artefakt
$Toy Zabawka
$House Part Część Domu
$Spell Czar
$Alteration Przemiana
$Destruction Zniszczenie
$Illusion Iluzja
$Restoration Przywrócenie
$Other Inne
$Magical Magiczny
$Daedric Tor
$Dragonplate Kość
$Nightingale Zabójczyni
$Ebony Cienista Stal
$Dragonscale Smoczy Łuskowy
$Orcish Runa, Pyreańska
$Steel Plate Porządna Stal
$Glass Szklany
$Elven Gilded Pozłacany Aeternański
$Dwarven Gwiezdny
$Scaled Łuskowy
$Steel Stalowy
$Brotherhood Bractwa
$Elven Aeternański
$Iron Banded Żelazny Łączony
$Leather Skórzany
$Imperial Porządny Skórzany
$Studded Ćwiekowany
$Fur Futrzany
$Iron Żelazny
$Stormcloak Kolczy
$Silver Srebrny
$Wood Drewniany
$Nordic Norski
$Bonemold Kościany
$Chitin Chitynowy
$Morag Tong Morag Tong
$Stalhrim Stalhrim
$Deathbrand Śmiercionośca
$Draugr Srebrny
$Draugr Honed Draugrowy Naostrzony
$Falmer Falmerski
$Falmer Honed Falmerski Naostrzony
$Forsworn Renegatów
$Dawnguard DAWNGUARD
$Falmer Hardened Falmerski Wzmocniony
$Hunter Łowcy
$Vampire Wampirzy
$Aetherium Eterium
$Dragonbone Smocza Kość
$MOD CONFIGURATION KONFIGURACJA MODÓW
$Default Domyślny
$Defaults Domyślne
$Search Przeszukaj
$Magic Magia
$Inventory Ekwipunek
$Switch Tab Przełącz Kartę
$Equip Mode Tryb Wyposażenia
$Column Kolumna
$Order Rozkazy
$Open Slider Otwórz Suwak
$Open Menu Otwórz Menu
$Toggle Przełącz
$Pick Color Wybierz Kolor
$Input Text Wprowadź Tekst
$Remap Ponowne Przypisywanie
$Unmap Odznacz Klawisz
$Find Location Znajdź Miejsce
$General Ogólne
$Favorite Groups Aktywne
$Advanced Zaawansowane
$Item List Lista Przedmiotów
$Font Size Wielkość Czcionki
$Quantity Menu Min. Count Menu Ilości Min. Liczba
$Category Icon Theme Zestaw Ikon Kategorii
$Disable Icon Colors Wyłącz Kolory Ikon
$Previous Column Poprzednia Kolumna
$Next Column Następna Kolumna
$Item Card Karta Przedmiotu
$3D Item Obiekt 3D
$Align Wyrównanie
$Horizontal Offset Przesunięcie Poziome
$Vertical Offset Przesunięcie Pionowe
$Horizontal Anchor Wyrównanie Poziome
$Vertical Anchor Wyrównanie Pionowe
$Orientation Orientacja
$Icon Size Rozmiar Ikon
$Icon Group Count Liczba Ikon Grupy
$Minimum Time Left Minimalny Pozostały Czas
$Scale Skala
$Disable Positioning Wyłącz Pozycjonowanie
$SWF Version Checking Sprawdzanie Wersji SWF
$Active Effects HUD Aktywne Efekty HUD
$Left W lewo
$Right W prawo
$Center Środek
$Top Góra
$Bottom Dół
$On Włącz
$Off Wyłącz
$Enabled Aktywne
$Vertical Pionowe
$Horizontal Poziome
$SKI_INFO1{} Domyślnie: {}
$SKI_INFO2{} Liczba elementów wymagana do aktywacji menu ilości lub 0, aby je wyłączyć.\nDomyślnie: {}
$SKI_INFO3{} Niekompatybilny lub przestarzały SWF może zepsuć funkcjonalność SkyUI. Ta opcja tylko wyłącza ostrzeżenie!\nDomyślnie: {}
$SKI_INFO4{} Wyłącza pozycjonowanie obiektu 3D.\nDomyślnie: {}
$SKI_INFO5{} Ukryj efekty z pozostałym czasem większym niż. 0 pokaż wszystkie. \nDomyślne: {}
$SKI_INFO6 Każda grupa może być skonfigurowana oddzielnie.
$SKI_INFO7{} Ściągnij całą zbroję przed użyciem Grup?\nDomyślne: {}
$SKI_INFO8{} Ściągnij rękawice przed użyciem Grup?\nDomyślne: {}
$SKI_INFO9{} Ściągnij amunicję przed użyciem Grup?\nDomyślne: {}
$SKI_MSG1 Ta funkcja wymaga przypisania klawisza.
$SKI_MSG2{} Ten klawisz jest przypisany do: \n{}\n\nCzy jesteś pewien, że chcesz kontynuować?
$GEAR Ekwipunek
$AID Pomoc
$GROUP Grupuj
$Group {} Grupa {}
$Show Button Help Wyświetl Pomoc Klawiszy
$Favorites Menu Menu Ulubionych
$Preferences Preferencje
$Confirm Group Potwierdź Grupę
$Select Group Wybierz Grupę
$Group Grupuj
$Ungroup Usuń z Grupy
$Set Group Icon Wybierz Ikonę dla Grupy
$Set Main Hand Wybierz Główną Rękę
$Save Equip State Zapamiętaj Stan Ekwipunku
$Group Use Ubierz grupę
$Toggle Focus Przełącz Widok
$Unequip Armor Ściągnij Zbroję
$Unequip Hands Ściągnij Rękawice
$Unequip Ammo Ściągnij amunicję
$Map Menu Menu Mapy
$Favorites Menu Menu Ulubionych
$Inventory Menu Menu Ekwipunku
$Magic Menu Menu Magii
$Barter Menu Menu Handlu
$Container Menu Menu Pojemnika
$Crafting Menu Opcje Tworzenia
$Gift Menu Menu Prezentów
$How would you like to call your mount? Jak chcesz nazwać swojego wierzchowca?
$How do you want to name your house? Jak ma się nazywać twój dom?
$Say the password: Podaj Hasło:
$Card Game: won games Gry Tawerniane - "Bitwa o Treomar": Wygrane Gry
$Card Game: lost games Gry Tawerniane - "Bitwa o Treomar": Przegrane Gry
$Card Game: total lost gold Gry Tawerniane - "Bitwa o Treomar": Przegrane Pieniądze
$Card Game: total won gold Gry Tawerniane - "Bitwa o Treomar": Wygrane Pieniądze
$Card Game: total games played Gry Tawerniane - "Bitwa o Treomar": Rozegrane Gry
$Card Game: ex aequo Gry Tawerniane - "Bitwa o Treomar": Remisy
$Card Game: last opponent Gry Tawerniane - "Bitwa o Treomar": Ostatni Przeciwnik
$Card Game: victory ratio Gry Tawerniane - "Bitwa o Treomar": Statystyka Zwycięstw
$Tavern Games - Dice Jack: won games Gry Tawerniane - "Kości Morali": Wygrane Gry
$Tavern Games - Dice Jack: lost games Gry Tawerniane - "Kości Morali": Przegrane Gry
$Tavern Games - Dice Jack: ex aequo Gry Tawerniane - "Kości Morali": Remisy
$Tavern Games - Dice Jack: lost gold Gry Tawerniane - "Kości Morali": Przegrane Pieniądze
$Tavern Games - Dice Jack: won gold Gry Tawerniane - "Kości Morali": Wygrane Pieniądze
$Tavern Games - Dice Jack: victory ratio Gry Tawerniane - "Kości Morali": Statystyka Zwycięstw
$View_Attributes Atrybuty
$Adapt_Combat_Style Styl Walki
$Quit Wyjdź
$Create_Talisman Stwórz Talizman
$Equip Wyposażenie
$Currently_Equipped W Użyciu
$Spectralize Wyposaż
$Despectralize Usuń
$Affinity Battlemage Mag Bitewna
$Affinity Cleric Kapłan
$Affinity Assassin Zabójczyni
$Affinity Wayfarer Wędrowiec
$Affinity Black Mage Mroczna Mag
$Affinity Dark Keeper Mroczna Strażniczka
$Affinity Blade Master Mistrz Ostrza
$Affinity Blade Breaker Łamacz Ostrzy
$Affinity Shadowdancer Tancerka Cienia
$Affinity Arcane Archer Tajemny Łucznik
$Female Affinity Battlemage Mag Bitewna
$Female Affinity Cleric Kapłan
$Female Affinity Assassin Zabójczyni
$Female Affinity Wayfarer Wędrowiec
$Female Affinity Black Mage Mroczna Mag
$Female Affinity Dark Keeper Mroczna Strażniczka
$Female Affinity Blade Master Mistrz Ostrza
$Female Affinity Blade Breaker Łamacz Ostrzy
$Female Affinity Shadowdancer Tancerka Cienia
$Female Affinity Arcane Archer Tajemny Łucznik
$Class: Adventurer Poszukiwaczka Przygód
$Class: Keeper Strażniczka
$Class: Bladedancer Tancerz Ostrza
$Class: Elementarist Elementalista
$Class: Infiltrator Infiltratorka
$Class: Sinistrop Złowróżbnik
$Class: Mentalist Mentalista
$Class: Vandal Wandal
$Class: Trickster Mistyfikator
$Class: Vagabond Obieżyświat
$Class: Phasmalist Duchowiec
$Class: Theriantrophist Likantrop
$Female Class: Adventurer Poszukiwaczka Przygód
$Female Class: Keeper Strażniczka
$Female Class: Bladedancer Tancerz Ostrza
$Female Class: Elementarist Elementalista
$Female Class: Infiltrator Infiltratorka
$Female Class: Sinistrop Złowróżbnik
$Female Class: Mentalist Mentalista
$Female Class: Vandal Wandal
$Female Class: Trickster Mistyfikator
$Female Class: Vagabond Obieżyświat
$Female Class: Phasmalist Duchowiec
$Female Class: Theriantrophist Likantrop
$Fasttravel00 Arka, Brama Główna (Ziemie Centralne)
$Fasttravel01 Arka, Dzielnica Przybyszów
$Fasttravel02 Arka, Targowisko
$Fasttravel03 Arka, Dzielnica Południowa (Wieża Myradów)
$Fasttravel04 Arka, Dzielnica Szlachecka
$Fasttravel05 Arka, Nabrzeże
$Fasttravel06 Arka, Świątynia Słońca
$Fasttravel07 Arka, Koszary
$Fasttravel08 Podmiasto, Główna Jaskinia
$Fasttravel09 Podmiasto, Baraki
$Fasttravel10 Podmiasto, Targowisko
$Fasttravel11 Podmiasto, Smołowisko
$Fasttravel12 Podmiasto, Arena
$Myradtravel00 Arka
$Myradtravel01 Arka, Zachodnie Mury
$Myradtravel02 Rzeczny Gród
$Myradtravel03 Granice Ziem Centralnych
$Myradtravel04 Zachodnie Klify
$Myradtravel05 Półn. Ziemie Centr.
$Myradtravel06 Wybrzeże Farmerów
$Myradtravel07 Gospoda Mroźnych Urwisk
$Myradtravel08 Wydmowa Osada
$Myradtravel09 Studniana Strażnica
$Myradtravel10 Mgłowisko
$Myradtravel11 Mroczna Dolina
$ConfigMenuTutorialsInfo Ta opcja pozwala na wyłączenie samouczków w Enderal. Zaleca się ich wyłączenie tylko wtedy, kiedy dobrze znasz już świat i gameplay Enderal. Samouczki pochodzące ze Skyrim mogą zostać wyłączone tylko w Enderal.ini: [Interface] bShowTutorials=0
$ConfigMenuKeyInfo UWAGA: MCM wyświetla tylko znaki występujące na klawiaturze QWERTY. Różne języki mogą korzystać z innych układów klawiatury (np. niemieckie QWERTZ). To jest problem SkyUI.
$ConfigMenuReadAloudBooksInfo Po zaznaczeniu tej opcji żadna z książek nie będzie czytana na głos. Uwaga! Tylko niektóre książki mają nagranego lektora.
$ConfigMenuVideoSkipInfo Po zaznaczeniu tej opcji żaden z trzech filmików nie zostanie odtworzony w czasie gry. Ta opcja jest zalecana, jeśli filmiki były już wcześniej obejrzane.